شرکت آواگیمز به عنوان اولین مجموعه تخصصی در زمینه سرمایه گذاری خطر پذیر جهت توانمند سازی صنعت گیم ایران قصد دارد امكان حضور ۶ نفر از فعالان این حوزه را به صورت رایگان در نمایشگاه “Casual Connect 2017” سنگاپور فراهم كند. طبق برنامه ریزی انجام شده شرکت کنندگان اين دوره به شرح زیر انتخاب خواهند …