کارگاه اختصاصی اسکرام اسکرام (Scrum) یک رویه کاری توسعه نرم افزار از سری متدهای تفکر اجایل (Agile) است که چهارچوب کاری را مشخص می کند که تیم ها بیشتر وارد کار عملی می شوند و به خوبی وظایف خود را می شناسند. آواگیمز با درک موضوع کار تیمی و متدهای روز سعی دارد که تیم …

کارگاه آموزشی تصویرسازی سه بعدی و مهارت های مورد نیاز هنرمند دیجیتال کارگاهی ویژه برای مدل سازان و هنرمندان هنر سه بعدی بود که توسط یکی از بهترینهای این حرفه، امیرحسین عرفانی در آواگیمز برگزار شد. در این کارگاه چهار ساعته عرفانی جدای از تکنیک های تصویر سازی سه بعدی، نکات متفاوت و بسیار مورد …