رویداد Global Game Jam از بزرگترین و مهم ترین مسابقات بازی سازی جهان است که هر ساله با موضوعات مختلف برگزار می شود. امسال آواگیمز با همکاری Global Game Jam بزرگترین برگزار کننده این رویداد در تهران بود که با ارائه منتورینگ مناسب، قبل و بعد از رویداد موجب بالا بردن کیفیت محصولات نهایی شد …