در مقاله‌ی قبلی از آنالیتیکز بازی موبایلمان چه بخواهیم؟ (قسمت اول)، به بررسی شاخص‌های بنیادی آنالیز بازی پرداختیم. در این قسمت شاخص‌های درآمدزایی بازی را بررسی خواهیم کرد.   شاخص‌های درآمدزایی:   نرخ تبدیل Conversion Rate Conversion Rate یا نرخ تبدیل، یعنی میزان تبدیل کاربران عادی به کاربرانی که پول می‌دهند. این شاخص به صورت درصدی …