فرم درخواست مشارکت در سرمایه‌گذاری و نشر بازی

داشتن پیش‌شرایط زیر برای اینکه درخواست شما را بررسی کنیم، الزامی است و در صورتی که موارد زیر را نداشته باشید، درخواست شما به مرحله بررسی نخواهد رسید:

 • داشتن تجربه تولید یا مشارکت حداقل در یک بازی منتشر شده،
 • داشتن تیم حداقل ۲ نفره برای تولید،
 • داشتن محصول اولیه (اگر صرفا ایده‌ای را ارسال کنید، به درخواست شما ترتیب اثر داده نخواهد شد)،
 • ارسال اطلاعات کامل از رزومه و محصولات قبلی خود در قالب لینک یا ویدیو.

لطفا پیش از ارسال درخواست صفحات سوالات پرتکرار و مقاله «توصیه‌هایی برای ارائه بهتر پروژه به ناشر یا سرمایه‌گذار بازی» را مطالعه کنید.

اگر پیش از ارسال درخواست موارد فوق را مد نظر قرار ندهید ممکن است هیچ پاسخی از ما دریافت نکنید.

   طرح اقتصادی یعنی داشتن برآورد از هزینه های تولید، میزان درآمد، راه های بازاریابی، راه های کسب ارزش افزوده، ریسک های پروژه و .
  در صورت داشتن طرح اقتصادی لینک فایل آن را ثبت کنید.

  لینک بازی های منتشر شده یا لینک ویدیویی بازی های ساخته شده را حتما ثبت کنید.  بگویید برنامه ی تان برای چند سال آینده چیست و اگر این پروژه موفق بشود یا نشود این برنامه چه تغییری خواهد کرد.