فرم درخواست مشارکت در سرمایه‌گذاری و نشر

قبل از ارسال درخواست به موارد زیر توجه فرمایید:

  • داشتن تجربه تولید یا مشارکت حداقل در یک بازی منتشر شده الزامی است.
  • داشتن تیم حداقل ۲ نفره برای تولید محصول الزامی است.
  • داشتن محصول اولیه الزامی است و اگر صرفا ایده‌ای را ارسال کنید به درخواست شما ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • حتما اطلاعات کامل از رزومه و محصولات قبلی خود در قالب لینک یا ویدیو ارسال کنید.

 

اگر پیش از ارسال درخواست موارد فوق را مد نظر قرار ندهید ممکن است هیچ پاسخی از ما دریافت نکنید.

 طرح اقتصادی یعنی داشتن برآورد از هزینه های تولید، میزان درآمد، راه های بازاریابی، راه های کسب ارزش افزوده، ریسک های پروژه و .
در صورت داشتن طرح اقتصادی لینک فایل آن را ثبت کنید.
لینک بازی های منتشر شده یا لینک ویدیویی بازی های ساخته شده را حتما ثبت کنید.


بگویید برنامه ی تان برای چند سال آینده چیست و اگر این پروژه موفق بشود یا نشود این برنامه چه تغییری خواهد کرد.