پنل دو نفره اسکرام

پنل دونفره “آیا اسکرام واقعا برای بازی سازی مفید است؟” با حضور فرزام ملک آرا و طه رسولی در آواگیمز برگزار شد. طه و فرزام در این پنل به بررسی مزایا و معایب اجرای متد اسکرام در پروسه بازی سازی پرداختند و حضار نیز با سوالات خود در مورد این متد این پنل را عملی تر جلو بردند.