تهیه کنندگی خلاق بازی در یک چارچوب تنظیم شده توسط Michael Rohle

در این کنفرانس آقای مایکل رول پس از معرفی خود و بازی هایی که در آن فعالیت داشته اند به مبحث کلیدی تولید خلاقیت در بازی پرداختند. برخی از موارد گفته شده در زیر نوشته شده اند:

  • پیچیدگی های تولید خلاقیت مانند ریسک های مربوط به تکنولوژی٬ نرم افزار های مورد استفاده٬ حجم تیم و غیره
  • طراحی روند مناسب برای کاهش دادن بی نظمی در پروژه ها و بالا بردن تمرکز
  • مبحث تولید خلاقیت با تمرکز بروی فاکتور انسان٬ فاکتور فرهنگ و مدیریت
  • مدیریت خلاقیت از طریق محتوا
  • روند تولید خلاقیت و محصول خلاق
  • موقعیت گذاری خلاقیت در بازار
  • داشتن دید خلاق