هفته‌نامه شنبه رسانه اختصاصی اکوسیستم استارتاپی ایران، در آخرین شماره خود، با حسین مزروعی، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت آواگیمز، به گفتگو نشست تا خوانندگان خود را با صنعت بازی بیشتر آشنا کند. در بخشی از مصاحبه، حسین مزروعی در رابطه با شرکت آواگیمز گفت: «در دنیا شرکت‌های نشر در صنعت بازی نقش بسیار مهمی ایفا …