یکی از دغدغه‌های همیشگی آواگیمز این بوده که شرایطی را فراهم کند که دانش بازیسازی به تمامی بازیسازان در سراسر ایران منتقل شود. این مرکز پیش از این، با انتشار رایگان فیلم ضبط شده رویدادها، این هدف را محقق می‌کرد؛ اما اینک در دوران کرونا، شرایطی فراهم شد تا با برگزاری رویدادهای آنلاین، به تحقق …