روز سه شنبه سوم مرداد 1396 در آواگیمز میزبان علاقمندان، فعالان صنعت گیم و جمعی از سرمایه گذاران بودیم و خوشحالیم که در قالب یک عصرانه دوستانه آنچه در آواگیمز می گذرد را با هم مرور کردیم. در ابتدای برنامه پروژه های نهایی هنرمندان اولین دوره هنری موبایل را با هم دیدیم. این دوره هشت …