Global Game Jam 2017 در آواگیمز


رویداد Global Game Jam از بزرگترین و مهم ترین مسابقات بازی سازی جهان است که هر ساله با موضوعات مختلف برگزار می شود. امسال آواگیمز با همکاری Global Game Jam بزرگترین برگزار کننده این رویداد در تهران بود که با ارائه منتورینگ مناسب، قبل و بعد از رویداد موجب بالا بردن کیفیت محصولات نهایی شد و با ارائه خدمات و هدایای ویژه به شرکت کنندگان پروسه ساخت بازی و خلاقیت در آنها را تسهیل بخشید.

موضوع بازی سازی امسال “موج” (Wave) بود که در نهایت ۱۱ بازی با کیفیت ساخته شد که در پایان رویداد طی یک مراسم بازی ها به تمام شرکت کنندگان نمایش داده شدند.

وبسایت Global Game Jam