دوره هنری بازی های موبایل

آواگیمز برگزار می کند : دوره آموزشی هنری بازی های موبایل

این دوره هشت جلسه ای در راستای آموزش، تمرین و تربیت نیروی هنری برای بازی های موبایل طراحی شده است. امیر حسین عرفانی، موسس سایت تخصصی هنرهای دیجیتال (CGart.ir) و کارگردان هنری ارائه دهنده این دوره است و علاوه بر تیم های تحت پوشش آواگیمز، سه نفر از علاقمندان فراگیری و کار در این حوزه نیز در این دوره شرکت می کنند..