منتورشیپ آقای بهفر راد مدیر عامل شرکت یارا در آواگیمز

 جناب آقای بهفر راد مدیر عامل شرکت فن آوری و اطلاعات یارا در روز چهارشنبه ۱۲ مهر ماه با حضور در آواگیمز با تک تک تیم ها دیدار کرده و با مرور بازی و استراتژی های این گروه ها منتورشیپ مورد نظر را در رابطه با تجربه ی کاربری٬ مدیریت پروژه٬ توسعه تیم و درآمدزایی به آنان ارائه دادند.

تیم های بازی ساز مستقر در آواگیمز با در اختیار داشتن این فرصت توانستند تا نقاط قوت و ضعف بازی های خود را بهتر شناسایی کرده و برنامه های جدید خود را در رابطه با تکنیک ها و روش های نو طراحی نمایند. این منتورشیپ حدوداْ چهار ساعت به طول انجامید که در نتیجه تیم ها توانستند از این فرصت کافی برای پرداخت موشکافانه به مسائل یاد شده استفاده بهینه را ببرند.