لیک هورس یک استودیوی مستقل بازی سازی در تهران است که فعالیت خود را از زمستان سال ۹۵ آغاز کرده و هدف اصلی آن تولید بازی های نوآورانه و خلاق می باشد. این تیم به بازی به عنوان هنر هشتم نگاه می کند؛ هنری که می تواند مرزها را جا به جا کند و حتی از میان بردارد.