فانوس یک تیم ایندی واقع در تهران می باشد که از دو عضو اصلی آرتیست و برنامه نویس تشکیل شده است. هدف اصلی این تیم ارائه بازی ها در سبک پلتفرمینگ به کاربران می باشد.

Games

لین

Granny & Grim

Awards

Best Game Award in The Indi Game Tehran Festival
For Android Runner Game “Granny and The GrimeReaper”

Innovation and Creativity Award in The Indi Game Tehran Festival
For Android Runner Game “Granny and The GrimeReaper”