این گروه یک تیم‌ بازی‌ سازی مستقل واقع شده در تهران می‌‌باشد که در سال ۹۵ با ۶ عضو تشکیل شد و اول بازی تجاری خود را با نام برنامه زنده تلویزیونی غول پیکر (مدیریت یک برنامه تلویزیونی) به دستگاه‌های موبایل ارائه داد

در حال حاضر هدف اصلی‌ این تیم‌ تولید بازی‌‌های کوچک خلاق موبایلی‌ می‌باشد