این گروه یک تیم‌ بازی‌ سازی مستقل واقع شده در تهران می‌‌باشد که در سال ۹۵ با ۶ عضو تشکیل شد و اولین بازی تجاری خود را با نام برنامه Live TV Tycoon (مدیریت یک برنامه تلویزیونی) به دستگاه‌های موبایل ارائه داد. در حال حاضر هدف اصلی این تیم تولید بازی های کوچک و خلاق موبایلی می باشد.

 

Games

Live TV Tycoon

Daberna

Awards

“Most Innovative Game” for “Live TV Tycoon” game at TGC

First place at “Level Up” competition for “Live TV Tycoon” game